Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

Besparen

Energie besparen:

Grenzen verleggen met minder energie !!

Energie is een eerste levensbehoefte van onze samenleving. Bedrijven, dienstverlenende organisaties en consumenten zijn er van afhankelijk. Energie is noodzakelijk, maar dat geldt zeker ook voor energiebesparing. Minder energieverbruik bespaart kosten en verhoogt daarmee het rendement of biedt financiële ruimte om de dienstverlening te verbeteren. Voor de kwaliteit en continuïteit van bedrijf en organisatie is het een voorwaarde, voor een duurzame samenleving zelfs een vereiste. Een methode om energiebesparing te realiseren is innovatie. Samen de grenzen verleggen. Slimmere processen, producten en diensten bedenken, en toepassen.

Water besparen:
 
Als je water bespaart, merk je dat in je portemonnee. En het is goed voor het milieu natuurlijk. Maar wist je bijvoorbeeld ook dat:
  1. waterwinning, zuivering tot drinkwater en distributie van dat drinkwater energie kost? Waterverspilling is dus ook energieverspilling.
  2. De hoeveelheid water die we verbruiken bepaalt hoeveel chemicaliën de waterleidingbedrijven moeten gebruiken? Meer water betekent dus ook meer afvalstoffen.
  3. Hoe meer water we gebruiken, des te meer waterwinningsgebieden er nodig zijn.Gebruiken we meer water, dan hebben we minder ruimte over voor bijvoorbeeld recreatie. Gaan we verstandig met water om, dan bewijzen we onszelf een grote dienst op vele fronten.  

 Iedereen kan water besparen, vaak al op een heel eenvoudige manier.

Afval besparen:

Geen afval is het beste afval. Het vervuilt niet, en het kost geen geld. Daarom geeft het afvalbeleid de hoogste prioriteit aan het voorkomen of vermijden van afval. Zelfs PMD-afval bevat Perfect Mijdbare Dingen.
Er zijn tal van mogelijkheden om afval te vermijden: een fles of bokaal opnieuw vullen in plaats van omsmelten tot nieuw glas; een lekke band plakken in plaats van weggooien, een pc upgraden in plaats van dumpen, enzovoort. Afval-voorkoming staat op de hoogste trede van de ladder van Lansink, die de voorkeur in verwerkingsmethoden aangeeft.
Pas wanneer een product niet meer opnieuw gebruikt kan worden (de melkfles breekt), gaan we de oplossing zoeken op de volgende trede van de ladder. Die heeft het over recyclage. Bij recyclage gebruiken we de grondstoffen opnieuw (de scherven worden omgesmolten tot nieuw glas),
Sommige materialen kunnen niet of nauwelijks gerecycleerd worden tot een evenwaardig product. In deze gevallen spreken we van downcycling. Denk bv. aan brikpakken of plastic flessen, die gerecycleerd worden tot WC-papier of straat-meubilair. Het gaat hier dus maar om een éénmalige recyclage.
Afvalstoffen die niet meer kunnen gerecycleerd worden belanden uiteindelijk op de laagste en minst wenselijke treden van de ladder: verbranden en storten. Echter begint de daadwerkelijke besparing bij het ontwerpen en de keuze van materialen, toepassen van standaardmaatvoeringen en modulaire opbouw van systemen kunnen de faalkosten verminderen en daardoor minder afval.

Geluidsoverlast:

Geluid kan zo hard zijn, dat het hinderlijk wordt. Bovendien kan het schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo kunnen hoge geluidsniveaus het gehoor beschadigen. Maar ook verstoring van de slaap kan op de lange duur slecht zijn voor de gezondheid. In Nederland zijn afspraken gemaakt over wat acceptabele geluidsniveaus zijn en wat niet (de geluidsnormen). Wanneer een wettelijke geluidsnorm wordt overschreden, is er sprake van een te hoge geluidsproductie. Goede maatregelen treffen kunnen besparingen opleveren op het gebied van gezondheid of bijdragen aan een beter leefklimaat ofwel meer comfort. Van belang is om voorafgaand goede keuzes te maken bij de bouw en inrichting.