Corkular Economy, using cork as sustainable material!

Sorteren partij kurken van Kurkretour in het Bio Treat Center te Venlo.

Studenten van Avans Hogeschool zijn project gestart rondom de Sustainable Development Goals. Hun studie is gericht op innovatie, ondernemerschap, duurzaamheid en creativiteit. Belangrijk aspect van hun project is dat resultaat levensvatbaar is voor implementatie door innovatie en co-creatie.

Vanuit perspectief rondom de Sustainable Development Goals hebben Luuk de Waard, Lisa Ummels, Sven Kuijsten en Timo van der Steenhoven eerst gekeken naar ‘verspilling voedsel’ en na eerste onderzoek bij thema ‘KURK’ uitgekomen. Kurken worden beschouwd als single-use product en daarin willen zij met hun project verandering in brengen. Dit sluit aan bij de SDG’s 12 en 13, zijnde Responsible Consumption en Production & Climate Action.

Foto v.l.n.r. Arnoud Hanenburg, Luuk de Waard, Sven Kuijsten, Richard de la Roy, Lisa Ummels en Timo van der Steenhoven

Vanuit hun deskresearch zijn ze bij het KIEM-VANG project van Fontys GreenTech Lab en De Eker uitgekomen, waarna kennismaking heeft plaatsgevonden met Arnoud Hanenburg en Richard de la Roy van De Eker. Vanuit deze kennismaking hebben zij besloten om hun expertise te verbinden aan inzameling van de kurken. Naast de kennis en ervaring vanuit De Eker kunnen de studenten ook gebruik maken van de partners, Kurkretour en Recycork.

In totaliteit werken Lisa, Luuk, Sven en Timo zeventien weken aan hun project en willen voor De Eker een innovatief concept opleveren, waarbij Den Bosch als referentie gebruikt zal worden met eerste vertaling naar beschikbare volumes in Nederland en Europa. Waar zinvol betrekken ze Arnoud en Richard bij hun project, zoals een brainstormsessie afgelopen week met veel input voor verdere verdieping. In juni verwachten zij hun resultaten te kunnen presenteren.

Mocht iemand suggesties of tips voor Lisa, Luuk, Sven of Timo hebben, laat het ons dan weten. Stuur dan mailtje naar info@prosuber.com of info@eco-makelaar.eu

De Eker is samenwerking van Arnoud Hanenburg (Pro Suber) en Richard de la Roy (Eco-Makelaar).